Bridgen

Op Bridgen.nl kun je online Bridge spelen.

Weet je niet hoe je het spel speelt, lees dan de spelregels van Bridge of de verkorte spelregels onderaan de pagina.

Bridge is een denksport, het lijkt op andere kaartspellen zoals klaverjassen, hartenjagen en schoppenjagen. Het grote verschil is echter dat het over de hele wereld op dezelfde manier wordt gespeeld, dit in tegenstelling tot de meeste andere kaartspellen, waarbij er geen vaste regels zijn. Het spel wordt gespeeld met een standaard kaartspel van 52 kaarten en met vier personen.

Spelregels in het kort

  1. Spelers: Bridge wordt gespeeld door vier spelers, verdeeld over twee teams van elk twee spelers. De spelers die tegenover elkaar zitten vormen elk een paar: noord-zuid en oost-west.
  2. Kaarten: Bridge wordt gespeeld met een standaard kaartspel van 52 kaarten. Elke speler ontvangt 13 kaarten.
  3. Bieden: Tijdens het bieden proberen de spelers te voorspellen hoeveel slagen ze denken te kunnen maken met hun hand en welke troefkleur ze willen gebruiken (of dat ze 'sans atout' (zonder troef) spelen). Biedingen bestaan uit een combinatie van biedniveaus (aantal slagen) en biedkleuren (troefkleur).
  4. Contract: Het bieden eindigt wanneer drie opeenvolgende spelers 'pas' zeggen, dat wil zeggen dat zij niet hoger willen bieden. Het laatste bod wordt het contract.
  5. Afspelen: De speler die het hoogste bod heeft gedaan, leidt het eerste spel door een kaart uit te spelen. De andere spelers volgen met kaarten van dezelfde kleur (indien mogelijk). Het team dat het contract heeft gewonnen, probeert samen zoveel mogelijk slagen te maken om hun contract te vervullen.
  6. Scoren: Na afloop van elk spel worden punten toegekend op basis van het behaalde contract en het aantal gemaakte slagen. Deze punten kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van of het team zijn contract heeft vervuld.
  7. Telling: Na een aantal gespeelde spellen worden de totaalscores van elk team berekend. Het team met de hoogste score wint het spel.